ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σύστημα Εντοπισμού

Αρ. Δελτίου Αποστολής
Πολλαπλοί Αρ. Αποστολής    
Ημερομηνία      Υπηρεσία  
Αποστολέας      Προορισμός  
Παραλήπτης      Τεμάχια  
Διεύθυνση      Βάρος  
Περιοχή         


Ημερομηνία   Ώρα   Παραλήπτης